Posted on Leave a comment

לומדים לקרוא

איךילדים לומדים לקרוא ומהי קריאה? נדמה כי התשובה לשאלה פשוטה. אך הקריאה היא תהליך מורכב ותוצר של מספר גורמים המתרחשים בו זמנית. במהלך כיתה א' הקריאה היא לא אוטומטית והיא מצריכה מספר מיומנויות שיאפשרו לתהליך פענוח הקריאה להצליח. כלומר, ילדים שמתחילים ללמוד לקרוא צריכים שיהיו להם מיומנויות ספציפיות שבעזרתן יתרחשו בו זמנית מספר תהליכים וכך הילדים יצליחו לפצח את צופן הקריאה.

יש ילדים הלומדים לקרוא מהר כי המיומנויות הנדרשות ללימוד קריאה הן חזקות אצלם. ויש ילדים הלומדים לקרוא לאט יותר, כי המיומנויות האלה פחות חזקות אצלם.  כלומר, קיימות מיומנויות מולדות שהן משפיעות על מידת הקלות והמהירות של לימוד הקריאה. את המיומנויות האלה אפשר וצריך לפתח.

האם ילד יכול להיות מחונן, בעל יכולות חשיבה גבוהות ועדיין להתקשות בקריאה?  התשובה היא כן.  ולמה? כי המיומנויות הנדרשות לקריאה הן לא חזקות אצלו, והן לא קשורות בהכרח ליכולות החשיבה. הן מיומנויות אחרות.

מה עושים? ואיך יוצרים את הבסיס לקריאה?

מפתחים את המיומנויות האלה, לכולם! גם לילדים שהיכולות האלה חזקות אצלם וגם לילדים שהמיומנויות האלה פחות חזקות אצלם. כי פיתוח המיומנויות האלו יקדמו את כולם בקריאה, בקצב הקריאה, בדיוק בקריאה, בכתיבה נכונה ובהבנת הנקרא.

המיומנות הראשונה, החשובה והמשפיעה ביותר על רכישת הקריאה היא היכולת לזהות צלילים, לבצע מניפולציות עם צלילים – ובשמה המקצועי היא מכונה 'המודעות/היכולת הפונולוגית'. למשל:                                                                                                                                        חריזת חרוזים (לדוגמה קוף- תוף; ידיים- שמיים וכד'.                                                                                                                                     זיהוי צליל פותח (למשל, המילה דלת מתחילה בצליל ד או בצליל ד. שתי התשובות נכונות).                                                                                 זיהוי צליל סוגר של מילה (למשל, המילה דלת מסתימת בצליל ת , המילה חלון מסתיימת בצליל ן וכך הלאה). לחלק מילה לצלילים שלה (למשל, חלון= ח+לו+ן).                                                                                                                                                                                                    ביצוע מניפולציות של צלילים בתוך המילה וזה קשה מאד. למשל, במילה שיר תחליפו את הצליל שִי בצליל גִי  ואיזו מילה חדשה קבלתם? המילה היא גיר. במילה במילה גרב החליפו את הצליל גֶ בצליל חֶ ואיזו מילה חדשה קבלתם? המילה היא חרב. וכך הלאה.

אז איך מתחילים?

רצף האותיות > שמות האותיות > צלילי האותיות

הדפיסו את רצף אותיות הא"ב או היעזרו באותיות שברשותכם ושירו את שיר רצף האותיות תוך שאתם מצביעים על כל אות. המטרה היא שהילדים ידעו לשיר ואחר כך לומר את רצף אותיות הא"ב. את שיר האותיות אפשר למצוא ביוטיוב, הצטרפו לשיר, תוך כדי מומלץ לשלב פעילות תנועתית כמו תיפוף עם הידיים על הברכיים על השולחן, לעמוד על רגל אחת ולשמור על שיווי משקל ועוד רעיונות. הכרת שמות האותיות עוזרת בהמשך להכרת צלילי האותיות, לשם אנו רוצים להגיע.

זיהוי האותיות בשמותיהם. המטרה היא שכאשר נצביע על אות מסוימת, הילד ידע לזהות את האות ולומר את שמה. תחילה אמרו אתם את שם האות והילד יצביע על האות ולאחר מכן בשלב מתקדם יותר- תצביעו על אות והילד יאמר את שמה.

לכל אות יש צליל. היכולת לומר את צליל האות היא לא ברורה מאליו ואתם תופתעו לגלות כמה קשה לילד לומר את צלילי האותיות. צריך להכיר ולמר את צליל האות באופן הבא: הצליל של האות בית הוא בְּ (b) , הצליל של האות גימל הוא גְ (g), הצליל של האות דלת הוא  דְ (d) וכך הלאה.

הכירו את צלילי סימני הניקוד. כל סימן ניקוד משפיע על צליליה השונים של האות. למשל הקמץ והפתח יהפכו את האות למד מצלילה הבסיסי שהוא ל לצליל ל. והחיריק שצלילו אי ייתן לאות למד את הצליל טי ויהפוך אותה ל- לי. וכך הלאה. היכולת לפרק ולחבר את צליל האות עם צליל הניקוד היא החשובה ביותר. כלי מעולה שפתחתי נקרא בשם 'מניפת האותיות וסימני הניקוד'. גדולתה היא באפשרויות שהיא מזמנת – המניפה מאפשרת לאחוז בו זמנית בכל האותיות ובכל סימני הניקוד ולשחק עם צליליהם, להניח את כל אחד מסימני הניקוד על כל האותיות, לפרק, להרכיב, ליצור ולקרוא צירופים ומילים. https://libyedu.com/

בכל הזדמנות, בכל מקום וזמן, שחקו עם הילדים במשחקי צלילים ובמשחקי מילים כמו חריזה, צליל פותח, צליל סוגר ועוד.

אחת לכמה זמן מתפרסמים מועדי הדרכות שלי הפתוחות לקהל הרחב. הדרכות מדויקות, יישומיות ויעילות! התאריכים מתפרסמים ב https://www.facebook.com/shuly.levylivni/.  https://www.facebook.com/libyedu

ואסיים כתמיד- מה שחשוב הוא הרבה חום ואהבה.

שלכם שולי